Tvorivé dielne

Propagačný bulletin 2014 na stiahnutie (PDF, 2,9 MB)

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková hra
Tvorivá dielňa zameraná na hru s bábkami v rôznych typoch bábkového divadla 60 min.
V tomto programe žiaci spoznávajú rôzne typy bábok – marionety, maňušky, javajky, tieňové bábky, aj bábky improvizované. Dozvedia sa o spôsobe ich ovládania, prezradíme aj niekoľko bábkových trikov či tajomstvá zvukových a svetelných efektov. V rôznych bábkových scénach si potom nacvičujú krátke bábkové hry, s ktorými sa predstavia pred svojimi spolužiakmi.

Bábkarské tvorivé dielne – Výroba bábok
Tvorivé dielne zamerané na výrobu bábok 60 min.
Tvorivé dielne, v ktorých sa žiaci oboznamujú s materiálmi a technikami tvorby bábok a skúšajú ich vytvárať podľa vlastných predstáv. Zhotoviť si môžu jednoduché papierové plošné bábky, prstové bábky, textilné maňušky, kašírované hlavy, papierové marionety, improvizované bábky alebo jednoduché krabicové bábkové divadlo. Pre starších žiakov je možnosť vyskúšať si techniku odlievania hláv a končatín, alebo vypiľovania plošných bábok a bábkových kulís.