Tvorivé dielne

Príroda vo vrecku 
máj – jún 2011
3. – 6. ročník ZŠ
dĺžka programu: 90 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20 – 30
nadväzuje na učebné osnovy: vlastiveda, dejepis
Tvorivá dielňa, spojená s vychádzkou do parku, zahŕňa maľovanie, kreslenie, lepenie, sušenie rastlín a tvorbu herbára. V parku kaštieľa deti spoznajú rôzne stromy a rastliny, naučia sa, ako vytvoriť herbár a na čo je možné ho využiť, a pomocou farbičiek, farieb a listov zachytia svoje dojmy na papier.

Misia KVK (Kreatívne v kaštieli) 
apríl – jún 2011
II. stupeň ZŠ dĺžka programu: 120 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20 – 30
nadväzuje na učebné osnovy: výtvarná výchova, dejepis
Tematické tvorivé dielne ponúkajú možnosti použitia rozličných výtvarných techník, ako napríklad maľovanie, kreslenie, lepenie, modelovanie alebo kombinovaná technika. Sú spojené s prehliadkou vybraných zbierkových predmetov z umeleckohistorickej expozície kaštieľa v Betliari (napr. olejomalieb, akvarelov, kresieb, fotografií, plastík, textílií a pod.). Žiaci získajú základné informácie o technikách používaných pri tvorbe umeleckých predmetov v minulosti a následne samostatne alebo v menších skupinkách vytvoria vlastné diela.