Tvorivé dielne

Etnografické múzeum

Vzdelávacie programy Lektorské výklady Prednášky Tvorivé dielne Dlhodobé vzdelávacie programy Kontakty Vstupné a otváracie hodiny


Maľba na sklo
Tvorivá dielňa venovaná jednej z najstarších techník vytvárania obrazov v ľudovom prostredí.

dĺžka programu: 60 – 90 min. podľa zručnosti
optimálny počet v skupine: 15 – 20 detí
ideálne pre: 4. ročník ZŠ a vyššie
nadväzuje na učebné osnovy: regionálna výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchova


Odrôtujme sa

Tvorivá dielňa je zameraná na poznávanie a vyskúšanie si najjednoduchších a základných techník práce s drôtom.

dĺžka programu: 60 – 90 min. podľa zručnosti
optimálny počet v skupine: 10 – 12 detí
ideálne pre: 4. ročník ZŠ a vyššie
nadväzuje na učebné osnovy: regionálna výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchova


Kraslice

Tvorivá dielňa venovaná jednej z novších techník zdobenia veľkonočných kraslíc. Na tvorivú dielňu je treba, aby si každé dieťa donieslo minimálne 2 vyfúknuté alebo natvrdo uvarené vajíčka.

dĺžka programu: 60 – 90 min. podľa zručnosti
optimálny počet v skupine: 15 – 20 detí
ideálne pre: 1. ročník ZŠ a vyššie
nadväzuje na učebné osnovy: regionálna výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchova


Staré vianočné ozdoby z papiera (prípadne slamy)

Vianočný stromček je súčasťou našej kultúry len 150 rokov, no bez neho si Vianoce nevieme predstaviť. Dielňa je  zameraná na poznávanie ozdôb, ktorými zdobili stromček naši predkovia. Deti si môžu techniky nielen vyskúšať, ale vyrobené dielka si môžu odniesť domov.

dĺžka programu: 60 – 90 min. podľa zručnosti
optimálny počet v skupine: 15 – 20 detí
ideálne pre: 4. ročník ZŠ a vyššie
nadväzuje na učebné osnovy: regionálna výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchova


Vyšívanie

Dielňa zameraná na poznávanie a skúšanie si starých i novších vyšívacích techník tak, ako sa ich učili naše staré mamy. Cieľom dielne je zvládnutie práce s ihlou a vyšívacou priadzou a vytvorenie vzorkovníka.

dĺžka programu: 60 – 90 min. podľa zručnosti
optimálny počet v skupine: 10 – 12 detí
ideálne pre: 4. ročník ZŠ a vyššie
nadväzuje na učebné osnovy: regionálna výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchova


Staré tkanice
Predstavenie najstarších techník spracovania textilných vlákien, základných predtkáčskych techník.

dĺžka programu: 60 – 90 min. podľa zručnosti
optimálny počet v skupine: 10 – 12 detí
ideálne pre: 4. ročník ZŠ a vyššie
nadväzuje na učebné osnovy: regionálna výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchova