Tvorivé dielne

Tvorivá dielňa

Program pre žiakov materských škôl, základných a špeciálnych škôl.

V tvorivej dielni si deti vyskúšajú rôzne aktivity s použitím niektorých tradičných výrobných postupov a prírodných materiálov (drevo, slama, koža, prútie, papier, textil), ktoré súvisia s ročným obdobím alebo jednotlivými etapami kalendárneho zvykoslovia, prispôsobené veku dieťaťa. Zhotovené výrobky si deti zoberú so sebou.

Program sa realizuje počas celého roka s výnimkou mesiacov máj a jún.
- počas vyučovania (9:00 – 14:00). na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu.
- po vyučovaní ako voľno časový krúžok, vhodné pre školské kluby, školy v prírode, letné tábory na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu
Dĺžka programu: 1 hod.
Optimálny počet osôb v skupine: 20
Poplatok za vzdelávací program: 2,00 €
pedagogický dozor má vstup voľný
 V prípade väčšej skupiny (napr. 40 detí) je možné skupinu rozdeliť na 2 časti, jedna skupina absolvuje tvorivú dielňu, skupina prehliadku expozície MSD v sprievode lektora, po hodine sa skupiny navzájom vymenia. Celý program v tejto forme trvá približne 2 hodiny. Poplatok za program s prehliadkou expozície je 3,50 € (2,00 € za vzdelávací program + 1,50 € za prehliadku expozície s lektorom).

Objednávky:
Ing. Jaroslava Ďurdíková,
jaroslava.durdikova@snm.sk, tel. 043/245 81 15, 0908 615 067

________________________________________


Tvorivé dielne realizované v rámci podujatí Národopisného roka MSD


Prezentácia ľudovoumeleckej a remeselnej výroby s použitím prírodných materiálov.
Tvorivá dielňa je prístupná pre návštevníkov programového podujatia priebežne od 10.00 do 16.00 hod.

Veľká noc na dedine (25. 3. 2018)
Zdobenie kraslíc tradičnými technikami (voskovanie, oblepovanie bavlnkami a slamou, vyškrabávanie, batikovanie), pletenie korbáčov.

Stavanie májov (29. 4. 2018)
Práca s prírodným a tradičným materiálom pri zhotovení papierovej loďky, venčeka z konárikov, vŕbovej píšťalky.

Te prindžaras amen – Spoznajme sa (13. 5.)
Tvorivá dielňa je zameraná na prezentáciu niektorých techník tradičnej i súčasnej remeselnej výroby Rómov, napr. tkanie cigánskych tkaníc, kováčske práce, maľba na textil.

Detská nedeľa (27. 5. 2018)
Kreslenie na plot, výroba tradičných hračiek – handrové bábiky, bábky na bábkové divadlo z varešiek a maňušky, frndžalky z gombičiek.

Dnes tovariš, zajtra majster (10. 6. 2018)
Ukážky tradičnej výroby so študentmi stredných umeleckých škôl (výroba drevených bábok a maňušiek, kováčske práce, rytie do kovu, práca s textilom – batikovanie, tkanie, sieťotlač na textil, práca s kožou).

Človek a príroda (9. 9. 2018)
Poznávanie vtákov podľa zvuku, rastlín podľa listov a plodov, spoznávanie minerálov, hornín, liečivých rastlín, hubárska poradňa.

Keď sa zima opýta (14. 10. 2018)
Práca s prírodnými materiálmi – výroba „pečiatok" zo zemiakov, bábik z makovíc, tekvicových strašiakov, voňavých vrecúšok z byliniek.

Vianoce na dedine (9. 12. 2018)
Výroba vianočných ozdôb z tradičných materiálov (slama, papier, textil, drôt), zdobenie medovníkov, maľovanie na sklo.

Objednávky:
Programy týchto tvorivých dielní sa realizujú v rámci jednotlivých programových podujatí podľa aktuálneho Kalendária podujatí v čase 10:00 – 16:00, rezervácia nie je potrebná.