Tvorivé dielne

Žiaci na základe predlohy diela rómskeho výtvarníka spodobujú vlastné poňatie zadanej témy, a to prostredníctvom rôznych techník, charakteristických pre toho ktorého autora. Žiaci sa dozvedia aj informácie o živote a diele výtvarníka.

Dĺžka programu: 60 – 90 min.
Optimálny počet v skupine: 15 – 20 žiakov
Prepojenie s ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet: ISCED1: umenie a kultúra - výtvarná výchova, človek a hodnoty – etická výchova