Tvorivé dielne

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Lektorské výklady Prednášky Tvorivé dielne Dlhodobé vzdelávacie programy Kontakty Vstupné a otváracie hodiny

Pamätný dom Kálmána Mikszátha, Sklabiná

1.Hračky a hry na dvore Pamätného domu

Apríl – december 2015

Materské školy, základné školy a stredné školy:

Deti a študenti si môžu vyskúšať hračky na dvore Pamätného domu. Sú to hračky z 19. storočia: chodúle, stolné kuželky, vrhač lopty, hra šikovnosti, súboj.

Trvanie programu: 60 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25 

2. Detská výtvarná izba

Január – december 2015

Materské školy a základné školy:

Kreslenie a vyfarbovanie, koláže, pečatidlá z mechovej gumy, bábkové divadlo, modelovanie s plastelíny, hra „ puzzle”- pod vedením lektora.

Trvanie programu: 50 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 15 

3. Kvízy, krížovky

Január – december 2015

Základné školy a stredné školy:

Žiaci riešia úlohy. Zábavnou formou si rozširujú vedomosti. 6 druhov úloh, každú vo viacerých variáciách: - Krížovka s tajničkou - Kvíz s 10 otázkami - Doplňovanie chýbajúcich častí textu - Skladanie textu rozloženého na riadky - Slovný rébus - Rýchly kvíz Každá úloha je na liste papiera veľkosti A 4, uložená na tvrdej písacej podložke. Žiaci tak môžu prechádzať po výstave a vyhľadávať potrebné informácie k riešeniu. Úlohy môže riešiť každý jednotlivo, alebo aj formou súťaže jednotlivcov, či skupín.

Trvanie programu: 50 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 15
 

Kaštieľ Imre Madácha, Dolná Strehová

Tvorivé dielne

ISCED 0 – ISCED 1- ISCED 2 .

  • Spoznaj Imre Madácha .  

Február- December

Tvorba a vyfarbovanie, kreslenie , tvorenie  omaľovanie, modelovanie s plastelíny, puzzle, pracovné listy.

  • Veľkonočné tvorivé dielne.

Marec

Kraslice, korbáče. Ukážka techník ozdobovania veľkonočných vajíčok.

  • Umelecké diela.

Žiaci tvoria vlastné diela, rôznou technikou, maľovanie, kreslenie, lepenie. Spojené s prehliadkou vybraných zbierkových predmetov. Maľovanie na sadrový   odliatok

  • Ľudové remeslá.    

September

Lepenie, maľovanie, prišívanie, navliekanie korálikov.....

  • Jeseň v parku.

September

Vychádzka do parku,  maľovanie, kreslenie, lepenie, koláž, sušenie  listov , tvorba herbára. V parku kaštieľa deti spoznajú rôzne stromy.

  • Vianočné ozdoby.      

November-December

Tvorba vlastných vianočných ozdôb.

Trvanie programov: 60 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 15
Nadväzuje na školské osnovy: Regionálna výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie. Rozvoj zručností, schopností, pamäťové schopnosti, návyky.

 

Informácie o rezervácii programu

Záujem o vzdelávacie programy,  je potrebné nahlásiť vopred. Minimálny počet žiakov: 15, maximálny počet žiakov: 25.

Informácie o tvorivých dielňach /deň v mesiaci/ podávame na uvedenom telefónnom čísle.

Poplatok za vzdelávaciu činnosť  2€   /závisí od druhu vzdelávacej činnosti/, kultúrny poukaz.