Tvorivé dielne

Veľká noc na dedine
marec – máj 2018 
II. stupeň ZŠ a SŠ
dĺžka programu: 60 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
nadväzuje na učebné osnovy: výtvarná výchova, výchova umením, umenie a kultúra
Cieľom tvorivej dielne je oboznámiť žiakov a študentov s predveľkonočnými a veľkonočnými zvykmi a obyčajami, technológiou a technikami zdobenia veľkonočných kraslíc. Akcia je spojená s praktickými ukážkami niektorých tradičných techník zdobenia kraslíc, do ktorých sa aktívne zapájajú aj žiaci.

Tradičná výroba prútených košíkov a vŕbových píšťaliek
máj – jún 2018, september - október 2018
I. a II. stupeň ZŠ
dĺžka programu: 60 min.
optimálny počet osôb v skupine: 30
nadväzuje na učebné osnovy: hudobná výchova
Tvorivá dielňa je zameraná na prezentáciu tradičnej výroby prútených pletených košíkov a detských vŕbových píšťaliek, ktoré boli v minulosti medzi deťmi veľmi obľúbené. Účastníci tvorivej dielne sa môžu aktívne zapojiť do nenáročnej techniky pletenia prútených košíkov a naučiť sa svojpomocne si vyrobiť vŕbovú píšťalku.