Tvorivé dielne

Sviatky životného cyklu (Svadba, Chanuka) 
určené pre MŠ a prvý stupeň ZŠ 
dĺžka programu: 45 - 60 minút 
optimálny počet osôb v skupine: max. 20 

Cieľom programu je deti povzbudiť vo vyjadrovaní svojich pocitov a zážitkov z prehliadky múzea. Deťom sa pomocou krátkeho výkladu priblíži pozadie a význam sviatku/životnej udalosti, pričom sa zoznámia s reáliami patriacimi k jeho sláveniu. Následne si sami vyskúšajú slávenie konkrétnej životnej udalosti alebo sviatku. Na záver si odnesú práce, ktoré sa im podarilo vytvoriť v tvorivej dielni.

Sme všetci rovnakí?
určené pre MŠ a prvý stupeň ZŠ
trvanie programu: 45 - 60 minút
optimálny počet osôb v skupine: max. 20

Prostredníctvom krátkeho výkladu lektor deťom priblíži život v židovskej rodine, zoznámia sa s predmetmi, ktoré sa viažu ku každodennému životu. Oboznámia sa so židovskou menšinou žijúcou na Slovensku a charakteristickými symbolmi patriacimi k židovskej kultúre a náboženstvu. Úlohou detí je nakresliť, čo si zapamätali alebo ich zaujalo. Zážitkovou formou si rozvíjajú pozitívne charakterové vlastnosti, ale aj etnické a kultúrne hodnoty. Práce detí prezentujeme v priestoroch múzea vo forme koláží.