Tvorivé dielne

Tkanie domácich pokrovcov (kobercov), plátna a iných dekorácií
január 2017 – december 2017 
dĺžka programu: 40 min. týždenne
optimálny počet osôb v skupine: 20 – 25
nadväzuje na učebné osnovy: pracovná výchova pre 1. – 4. ročník a technická výchova, pre vyššie ročníky ZŠ a stredné školy
Interaktívny program spojený s tvorivými dielňami je určený tým, ktorí si chcú rozšíriť svoje teoretické a praktické poznatky v oblasti tkáčskeho remesla a rôznych technikách tkania spojených s tradíciami Rusínov. 

Tajomstvá ručných prác 
január 2017 – december 2017 
dĺžka programu: 40 min. týždenne
optimálny počet osôb v skupine: 20 – 25
nadväzuje na učebné osnovy: výtvarná výchova, pracovná výchova, technická výchova
Rôzne materiály stále inšpirujú ľudí k novým stvárneniam predmetov umeleckého a úžitkového charakteru.