Tvorivé dielne

Tvorivé dielne k vzdelávacín programom BENKA MAĽUJE SLOVENSKO a MÁRIA TERÉZIA U NÁS prispôsobujeme požiadavkám školských skupín pri objednávaní.