Umenie

Zuzka Zguriška v paradoxe života a tvorby

Zuzka Zguriška v paradoxe života a tvorby

Autor textu: Pavol Trúsik, SNM – Múzeum SNR Foto: SNM – Múzeum SNR V tomto roku si pripomíname 120. výročie narodenia spisovateľky Zuzky Zgurišky (* 13. apríl 1900 – † 24. september 1984). Mladé letá...

 

Z Vyšných Čabín do slovanského sveta

Z Vyšných Čabín do slovanského sveta

Autor textu: Jaroslav Džoganík, CSc., riaditeľ SNM – Múzea ukrajinskej kultúry Foto: SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry V tomto roku si pripomíname 185. výročie narodenia cirkevného dejateľa,...

 

Návšteva Štúra, Hurbana a Hodžu u Jána Hollého na Dobrej Vode

Návšteva Štúra, Hurbana a Hodžu u Jána Hollého na Dobrej Vode

Text a foto: SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra Andrej Kováčik: Návšteva Štúra, Hurbana a Hodžu u Jána Hollého na Dobrej Vode v júli 1843. Olej na plátne, 1935, 150 x 195 cm  Návšteva Štúra, Hurbana a Hodžu...