Múzeum kultúry karpatských Nemcov bolo založené 1.1.1997 ako špecializované múzeum SNM. Jeho predchodcom bolo Oddelenie dejín a kultúry karpatských Nemcov ktoré vývíjalo činnosť v rámci Historického múzea SNM od 1.8.1994.

» viac o múzeu