Užitočné odkazy


Grantový systém/ Dotácie MK SR

Fond na podporu umenia

Pamiatkový výskum a reštaurovanie – zoznam právnických osôb oprávnených vykonávať archeologický výskum, zoznamy držiteľov osvedčení (MK SR)

Komora reštaurátorov

Ochrana pamiatok (PÚ SR)

Národní památkový ústav Českej republiky

Múzeum.sk (múzeá, galérie, pamiatky, hrady, zámky, mestá, obce...)

Virtual Library museum page

Obnova.sk

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry 

Ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky

Medzinárodný internetový portál informujúci o výstavách v Európe (euromuse.net)

EGMUS (European Group on Museum Statistics)

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          Aktualizácia 13.11.2020