Veda a výskum

Posledný transport zo Slovenska, dňa 31. marca 1945

Posledný transport zo Slovenska, dňa 31. marca 1945

Koncentračný tábor v Seredi bol zriadený po vypuknutí Slovenského národného povstania z dôvodu sústreďovania Židov a ich následnej deportácie zo Slovenska do vyhladzovacích táborov. Dňa 12. septembra 1944 vyslal...