Vedecko-výskumná činnosť


Vedecko-výskumná činnosť sa vykonáva s cieľom: 

a) nadobúdať zbierkové predmety, 
b) vedecky skúmať zbierkové predmety a zbierky a využiť ich vedeckú hodnotu na poznávanie prírody a hospodárskeho, politického, spoločenského a kultúrneho vývoja spoločnosti, 
c) skúmať postupy a metódy pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov, 
d) prinášať a rozvíjať nové poznatky a informácie ako súčasť vedomostného systému múzea alebo galérie v súlade s ich zameraním a špecializáciou, 
e) skúmať a spracovávať javy a vývinové trendy, ktoré výrazne spolupôsobia na vývoj vizuálného umenia. 

Vedeckovýskumná činnosť múzeí SNM
Individuálny výskum v múzeách SNM