Vedecký výskum o súčasnom stave keramickej tvorby na oboch stranách hranice

Vedecký výskum súčasného stavu keramickej tvorby v susedných regiónoch Bratislava a Burgenland v súčasnosti vykonávajú Claudia Peschel-Wacha a Katharina Richter-Kovarik (Bratislava) a Veronika Plöckinger-Walenta (Burgenland).

Pripravili sme zopár fotografií z ich stretnutí s keramickými majstrami. Pozrieť si ich môžete v galérii.

Výsledkom výskumu je výstava S citom v rukách, otvorená po prvýkrát vo Viedni od 11. marca do 19. augusta 2012 a v Múzeu slovenskej keramickej plastiky v Modre od 30. augusta 2012 do 31. decembra 2013