Verejné obstarávanie 2019

[Hlavný text]

Výzva na predloženie ponuky č. SNM-HM-ZNH-2019/340 (PDF, 479,4 kB)

Výzva na predloženie ponuky č. SNM-SML-ZNH-2019/277 (ZIP, 5,6 MB)

Záznam z vyhodnotenia ponúk SNM-MČK-ZNH-2019/158 (PDF, 120,8 kB)

Záznam z vyhodnotenia ponúk SNM-MČK-ZNH-2019/185 (PDF, 126,0 kB)

Záznam z vyhodnotenia ponúk SNM-R-PDL-2019/187 (PDF, 209,3 kB)

Záznam z vyhodnotenia ponúk SNM-MBKH-ZNH-2019/170
(PDF, 477,4 kB)
Záznam z vyhodnotenia ponúk SNM-SML-ZNH-2019/134 (PDF, 867,5 kB)
Informácia k otváraniu ponúk SNM-SML-ZNH-2019/134 (PDF, 67,8 kB)
Výzva na predloženie ponuky č. SNM-SML-ZNH-2019/134 (RAR, 75,2 MB)

Výzva na predloženie ponuky č. SNMSML-2018/515

(PDF, 928,3 kB)Výzva na predkladanie ponúk č. SNM-R-ZNS-2019/2 (PDF, 220,0 kB)
(PDF, 220,0 kB)
Záznam z vyhodnotenia ponúk č. SNM-R-ZNS-2019/2
(PDF, 129,8 kB)
 Výzva na predloženie ponúk č. SNM-MUK-ZNS-2019/14 (PDF, 1,7 MB)

Výzva na predkladanie ponúk č. SNM-MT-ZNS-2019/18 (PDF, 1,0 MB)

(PDF, 93,6 kB)Záznam z vyhodnotenia poonúk č. SNM-MT-ZNS-2019/18 (PDF, 538,8 kB)

(PDF, 93,6 kB)Výzva na predkladanie ponúk č. SNM-R-ZNS-2019/19 (PDF, 188,5 kB)

Záznam z vyhodnotenia ponúk č. SNM-R-ZNS-2019/19

(PDF, 93,6 kB)Výzva na predloženie ponúk č. SNM-MUK-ZNS-2019/27 (PDF, 5,6 MB)

(PDF, 1,1 MB)Záznam z vyhodnotenia ponúk č. SNM-MUK-ZNS-2019/27 (PDF, 3,5 MB)

(PDF, 1,1 MB)Výzva na predkladanie ponúk č. SNM-BET-ZNS-2019/34

(PDF, 1,1 MB)Záznam z vyhodnotenia ponúk č. SNM-BET-ZNS-2019/34 (PDF, 724,3 kB)

(PDF, 1,1 MB)Výzva na predloženie ponuky č. SNM-SML-ZNH-2019/36

(PDF, 799,9 kB)Záznam z vyhodnotenia ponúk č- SNM-SML-ZNH-2019/36 - nebola predložená žiadna ponuka 

(PDF, 1,1 MB)Výzva na predloženie ponúk č. SNM-HM-ZNH-2019/38

V
(PDF, 180,0 kB)ýzva na predkladanie ponúk č. SNM-BET-ZNS-2019/41

Záznam z vyhodnotenia ponúk č.SNM-BET-ZNS-2019/41

(PDF, 1,1 MB)Výzva na predloženie cenovej ponuky č. SNM-SML-ZNS-2019/44 (PDF, 187,3 kB)

Projektová dokumentácia k výzve č. SNM-SML-ZNS-2019/44 (7Z, 55,6 MB)

(PDF, 726,9 kB)Výzva na predkladanie ponúk č. SNM-SML-ZNH-2019/45
(PDF, 856,2 kB)
Záznam z vyhodnotenia ponúk č. SNM-SML-ZNH-2019/45

Výzva na predloženie ponúk č. SNM-MUK-ZNS-2019/46 (PDF, 5,5 MB)

Záznam z vyhodnotenia ponúk č. SNM-MUK-ZNS-2019/46

Výzva na predkladanie ponúk č. SNM-R-ZNS-2019/69

Prieskum trhu za účelom stanovenia PHZ na dodanie a výrobu dvoch filmov

(RAR, 21,6 MB)Výzva na predkladanie ponúk č. SNM-R-ZNH-2019/98:  Výroba a dodanie dvoch audiovizuálnych filmov na propagáciu projektu v rámci projektu  „Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba."
financovaného z programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014 -2020
(PDF, 22,2 MB)

(PDF, 20,9 MB)Príloha č. 4 fotografie  k Výzve č. SNM_R-ZNH-2019/98  (RAR, 21,6 MB)