Verejné obstarávanie 2019

[Hlavný text]
Výzva na predloženie ponuky č. SNM-HM-ZNH-2020/3 (PDF, 490,8 kB)

Výzva na predloženie ponuky č. SNM-HM-ZNH-2020/2  (PDF, 486,5 kB)

Výzva na predloženie ponuky č. SNM-HM-ZNH-2019/369 (PDF, 606,2 kB)

Výzva na predloženie ponuky č. SNM-HM-ZNH-2019/340 (PDF, 479,4 kB)

Výzva na predloženie ponuky č. SNM-SML-ZNH-2019/277 (ZIP, 5,6 MB)

Záznam z vyhodnotenia ponúk SNM-MČK-ZNH-2019/158 (PDF, 120,8 kB)

Záznam z vyhodnotenia ponúk SNM-MČK-ZNH-2019/185 (PDF, 126,0 kB)

Záznam z vyhodnotenia ponúk SNM-R-PDL-2019/187 (PDF, 209,3 kB)

Záznam z vyhodnotenia ponúk SNM-MBKH-ZNH-2019/170
(PDF, 477,4 kB)
Záznam z vyhodnotenia ponúk SNM-SML-ZNH-2019/134 (PDF, 867,5 kB)
Informácia k otváraniu ponúk SNM-SML-ZNH-2019/134 (PDF, 67,8 kB)
Výzva na predloženie ponuky č. SNM-SML-ZNH-2019/134 (RAR, 75,2 MB)

Výzva na predloženie ponuky č. SNMSML-2018/515

Výzva na predkladanie ponúk č. SNM-R-ZNS-2019/2

Záznam z vyhodnotenia ponúk č. SNM-R-ZNS-2019/2

 Výzva na predloženie ponúk č. SNM-MUK-ZNS-2019/14

Výzva na predkladanie ponúk č. SNM-MT-ZNS-2019/18

Záznam z vyhodnotenia poonúk č. SNM-MT-ZNS-2019/18

Výzva na predkladanie ponúk č. SNM-R-ZNS-2019/19

Záznam z vyhodnotenia ponúk č. SNM-R-ZNS-2019/19

Výzva na predloženie ponúk č. SNM-MUK-ZNS-2019/27

Záznam z vyhodnotenia ponúk č. SNM-MUK-ZNS-2019/27

Výzva na predkladanie ponúk č. SNM-BET-ZNS-2019/34

Záznam z vyhodnotenia ponúk č. SNM-BET-ZNS-2019/34

Výzva na predloženie ponuky č. SNM-SML-ZNH-2019/36

Záznam z vyhodnotenia ponúk č- SNM-SML-ZNH-2019/36 - nebola predložená žiadna ponuka 

Výzva na predloženie ponúk č. SNM-HM-ZNH-2019/38

V
ýzva na predkladanie ponúk č. SNM-BET-ZNS-2019/41

Záznam z vyhodnotenia ponúk č.SNM-BET-ZNS-2019/41

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. SNM-SML-ZNS-2019/44

Projektová dokumentácia k výzve č. SNM-SML-ZNS-2019/44

Výzva na predkladanie ponúk č. SNM-SML-ZNH-2019/45

Záznam z vyhodnotenia ponúk č. SNM-SML-ZNH-2019/45

Výzva na predloženie ponúk č. SNM-MUK-ZNS-2019/46

Záznam z vyhodnotenia ponúk č. SNM-MUK-ZNS-2019/46

Výzva na predkladanie ponúk č. SNM-R-ZNS-2019/69

Prieskum trhu za účelom stanovenia PHZ na dodanie a výrobu dvoch filmov

Výzva na predkladanie ponúk č. SNM-R-ZNH-2019/98:  Výroba a dodanie dvoch audiovizuálnych filmov na propagáciu projektu v rámci projektu  „Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba."
financovaného z programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014 -2020


Príloha č. 4 fotografie  k Výzve č. SNM_R-ZNH-2019/98