Verejnosť

#Cédrusok / #Cédry

#Cédrusok / #Cédry od 14. 9. 2020 do 16. 9. 2020

Kto som? Ako sa vyjadrím v jazyku výtvarného umenia? Sebapoznávacie hry a zážitkové maľovanie inšpirované maľbou Osamelý cédrus od Tivadar Csontváry Kosztka. Tremíny stretnutí 14.09.2020: 9.00 a 12.30 h16...