#Cédrusok / #Cédry

od 14. 9. 2020 do 16. 9. 2020


Kto som? Ako sa vyjadrím v jazyku výtvarného umenia? Sebapoznávacie hry a zážitkové maľovanie inšpirované maľbou Osamelý cédrus od Tivadar Csontváry Kosztka. 

Tremíny stretnutí 
14.09.2020: 9.00 a 12.30 h
16.09.2020: 9.00 a 12.30 h

 

Aktivita je zapojená do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020.