Nedeľné tvorivé dielne pre deti v Múzeu židovskej kultúry


SNM – Múzeum židovskej kultúry počas štyroch prázdninových nedieľ organizuje tvorivé dielne na tému starozákonných príbehov. Deti sa v rámci nich zoznámia s legendárnymi židovskými príbehmi, ktoré budú môcť interpretovať pomocou rôznych výtvarných techník. Pod odborným vedením Viery Kamenickej sa zoznámia aj s hebrejskou abecedou či židovskými pesničkami. 

Téma: Starozákonné príbehy

12.júl 2020 14:30 – 16:30 h 

26.júl 2020 14:30 – 16:30 h 

9.august 2020 14:30 – 16:30 h 

23.august 2020 14:30 – 16:30 h