Súťažte a objavujte s Múzeom Andreja Kmeťa

od 14. 11. 2020 do 31. 12. 2020


Milí malí i veľkí návštevníci!

Vieme, že to teraz doma nemáte ľahké. Či už sa učíte doma alebo v škole, je málo ďalších miest, kde sa môžete dozvedieť veľa zaujímavých a nových informácií. Jednými z takých miest môžu byť aj naše múzeá.

Aby ste si mohli potrápiť hlavu aj mimo vyučovanie, pripravili sme pre vás sériu úloh, ktorú na konci roka vyhodnotíme a Vy budete môcť vyhrať parádne ceny! Najlepší, ktorí sa zapoja do každého kola a budú tvoriví, inšpiratívni a tiež budú mať dostatok vedomostí, môžu získať vstup zadarmo na celý rok 2021 do Slovenského národného múzea v Martine či krásne minerály z našej ponuky.

O ČO HRÁME?
Voľná vstupenka do Múzea Andreja Kmeťa a ostatných zložiek Slovenského národného múzea v Martine (napríklad aj Múzea slovenskej dediny či Etnografického múzea...)
Krásne minerály od firmy Minerály Florens
Propagačné predmety z Múzea Andreja Kmeťa

AKO NA TO?
Svoje odpovede napíšte do príslušného formulára pri súťažnom kole alebo do mailu, ktorý pošlete na adresu zuzana.bukovenova@snm.sk. Nezabudnite, že keďže má súťaž niekoľko kôl a je treba ich vyriešiť všetky, je dôležité, aby ste pri zadávaní Vašej mailovej adresy používali vždy tú istú. Ďalšiu úlohu čakajte už nasledujúcu sobotu. 

Pripravení? Ideme! 🤞➡️ 3. kolo (28. november 2020) ● Kde bolo, tam bolo...

Tretia úloha bude rozprávková. Príbehy však dnes nebudeme vymýšľať my, ale necháme ich na Vás.

Vymyslite a napíšte nám krátku rozprávku alebo príbeh o zvieratkách, stromoch, rastlinkách či kameňoch – to necháme na Vás, no postavy by mali byť z prírody. Váš príbeh by mal mať 20 – 30 riadkov a určite aj nejaké dialógy – rozhovory medzi postavami.

Tešíme sa na Vaše rozprávky a príbehy!

📧 Pošlite nám ich prostredníctvom tohto formulára alebo e-mailom na adresu zuzana.bukovenova@snm.sk.

ℹ️ Nezabudnite, že sa môžete vrátiť aj k starším úlohám. Keďže má súťaž niekoľko kôl a je treba ich vyriešiť všetky, je dôležité, aby ste pri zadávaní Vašej mailovej adresy používali vždy tú istú. Pokiaľ úlohy vyriešite všetky, súťažíte o krásne ceny. Môžete vyhrať celoročnú vstupenku do našich múzeí, krásne minerály a kamene od firmy Minerály Florens alebo propagačné predmety z Múzea Andreja Kmeťa. ➡️ 2. kolo (21. november 2020) Dajme veciam druhú šancu

Použité obaly z vajíčok, rolka z toaletného papiera, slamky, kamene vo vrecku prinesené z prechádzky...

Pre mnohých by to mohol byť jednorazový materiál, ktorý po použití pôjde rovno do koša. My veríme, že aj takémuto „odpadu" viete dať druhú šancu a pretvoríte ho na niečo pekné. Nám sa podarilo vyrobiť vtáčika z papierovej rolky či namaľovať lienku na kamienok.

Vymyslite, z akých použitých vecí alebo materiálov (papierové letáky, látky, plastové fľaše, tégliky...) by sa dalo vytvoriť zvieratko, strom alebo iný prírodný objekt.

Pošlite nám fotografiu výsledného dielka so stručným popisom, ako a z čoho ste ho vyrobili. Ak Vám to Vaše technické možnosti dovolia, môžete natočiť krátke video alebo pripraviť fotopostup.

Najinšpiratívnejšie a kreatívne nápady vyberieme a ako tip pre ostatných ich uverejníme v priebehu nasledujúceho týždňa.

Svoje fotografie/videá posielajte cez nejakú zo služieb zasielajúcich veľké súbory (napr. Uschovna.cz, wetransfer.com...) na adresu zuzana.bukovenova@snm.sk alebo cez Google formulár. Nezabudnite, že keďže má súťaž niekoľko kôl a je treba ich vyriešiť všetky, je dôležité, aby ste pri zadávaní Vašej mailovej adresy používali vždy tú istú.

Tešíme sa na Vaše recyklo-dielka!

➡️
 1. kolo (14. november 2020) ● Poznáte naše múzeá?

To, že sa v Martine nachádza niekoľko múzeí, určite viete. V niektorých ste boli, v niektorých nie a možno sú také, o ktorých ani neviete!

Pozrite sa na obrázok a skúste podľa indícií zistiť, o ktoré múzeá ide. Všetkých šesť je súčasťou Slovenského národného múzea v Martine, ktoré vzniklo v našom meste už pred viac ako 120 rokmi.

Ak sa Vám podarí uhádnuť názvy všetkých múzeí, svoje odpovede napíšte do tohto formulára alebo do mailu, ktorý pošlete na adresu zuzana.bukovenova@snm.sk a čakajte na ďalšiu úlohu už čoskoro. Nezabudnite, že keďže má súťaž niekoľko kôl a je treba ich vyriešiť všetky, je dôležité, aby ste pri zadávaní Vašej mailovej adresy používali vždy tú istú.


ODPOVEDE ZAZNAMENAJTE DO TOHTO FORMULÁRAŽeláme Vám veľa šťastia!