Verejnosť

Prezentácia zborníka Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti...

Prezentácia zborníka Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín IV

V SNM – Hudobnom múzeu nám chýba i kolegiálny spoločenský rozmer našej odbornej práce. Milá spomienka na prezentáciu zborníka Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín IV, ktorá sa uskutočnila 25...

 

Múzeá spájajú II. Odborný seminár

Múzeá spájajú II. Odborný seminár 23. 9. 2021

Na Bratislavskom hrade sa uskutoční odborný seminár o múzejnej pedagogike v procese sprostredkovania hodnôt kultúry a prírody v rakúsko-slovenskom prihraničnom regióne. Úvodná téma predstaví prácu záujmových...

 

Zahrajme sa s Beethovenom

Zahrajme sa s Beethovenom

V tomto roku si pripomíname 250. výročie narodenia Ludwiga van Beethovena, čo sa odrazilo aj pri príprave edukačných programov Hudobného múzea. Pre vzdelávaciu aktivitu venovanú našim najmenším návštevníkom nám pri...