Prezentácia zborníka Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín IV


V SNM – Hudobnom múzeu nám chýba i kolegiálny spoločenský rozmer našej odbornej práce. Milá spomienka na prezentáciu zborníka Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín IV, ktorá sa uskutočnila 25.02.2020.