Všeobecne


Slovenské národné múzeum pripravuje rôzne typy vzdelávacích či záujmových aktivít pre všetky vekové kategórie. Ak máte záujem o bližšie informácie, napíšte nám, radi Vás pridáme do našej databázy návštevníkov.

Múzejný pedagóg spoločenskovedných výstav v sídlenej budove v Bratislave
Mgr. Dominik Hrdý
SNM - Centrum múznej komunikácie
Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava
pedagogika@snm.skdominik.hrdy@snm.sk
+421 2 204 69 247, +421 917 319 684

Múzejní pedagógovia špecializovaných múzeí SNM
V prípade záujmu o vzdelávacie programy a lektoráty jednotlivých múzeí SNM sa obráťte na konkrétny kontakt uvedený v danom múzeu, kde Vás poverený pracovník oboznámi s ponukou a môžte si s ním dohodnúť termíny návštevy. 

Detská Univerzita Komenského
Slovenské národné múzeum je partnerom Divadla Aréna pri organizovaní projektu Detská Univerzita Komenského. Viac informácií o prihláškach, programe, priebehu nájdete tu.