Vstupné a otváracie hodiny

Vstupné
Dospelí  :                                                               4,32 €
Študenti do 26 rokov, dôchodcovia :                         2,32 €
Deti do 6 rokov,
Pedagogický dozor skupiny nad 15 žiakov                 zdarma 
Osoby ZŤP so sprievodcom vstup zdarma                 zdarma
Fotografovanie:                                                      3,32 €
Videozáznam:                                                        9,96 €
Poplatok za vzdelávací program/tvorivú dielňu:          1,00 €/60 min.
Historický park pri kaštieli v Betliari 
(detský sprievodca k programu):                              1,00 € 


Otváracie hodiny múzea
denne
máj – september od 8.30 do 16.30 h
november – marec od 9.30 do 14.30 h
apríl, október od 9.30 do 15.30 h