Vstupné a otváracie hodiny

Vstupné
základné: 1,33 €
zľavnené: 0,66 €

Otváracie hodiny 
denne od  10.00 do 16.00 h