Vstupné a otváracie hodiny

Vstupné:
základné: 1,00 €
poplatok za vzdelávací program: 6,64 €

Otváracie hodiny múzea:
Kultúrnohistorická a umeleckohistorická expozícia SNM-MUK
utorok – piatok: 8.30 – 16.00 h
sobota – nedeľa: 10.00 – 16.00 h
Národopisná expozícia v prírode – skanzen SNM-MUK
pondelok – piatok: 8.30 – 18.00 h
sobota – nedeľa: 10.00 – 18.00 h