Vstupné a otváracie hodiny

Vstupné:

1. Vstupné na výstavy a expozície

 Základné vstupné (dospelí)                                                                           3, 00  €/ 1 osoba

(Stála výstava)

Zľavnené vstupné                                                                                              1 ,50  €/ 1 osoba

Žiaci a študenti (s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ),

Dôchodcovia od 65 rokov,  držitelia preukazu ITIC, EURO 26

Školské skupiny (ZŠ a SŠ)                                                       1 € alebo 1Kult. poukaz/osoba

Školské skupiny (VŠ)                                                                                              1  €/osoba

Rodinné vstupné 1+2                                                                                                4,00  €

(1 dospelý a max. 2 deti do 15 rokov)

Rodinné vstupné 2+3                                                                                                 7,50,  €

(2 dospelí a max. 3 deti do 15 rokov)

Čestná, voľná vstupenka                                                                                                 0,  €

deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 žiakov MŠ, ZŠ a SŠ), držitelia preukazov ICOM a UNESCO,

 zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR, novinári, členovia Klubu priateľov SNM, poslanci NR SR,

pracovníci Kancelárie NR SR, držitelia preukazov ZŤP so sprievodom (1 osoba).

2. Lektorovanie:

v slovenskom jazyku                                                                                                      2  €/hod.

v cudzom jazyku – skupiny (min. 3 ľudia)                                                                3 €/hod.

v cudzom jazyku – jednotlivec                                                                                        3 €/hod.

vzdelávacie programy pre školské skupiny                                                             3 €/hod.

3. Vstupné na stálu výstavu mimo otváracích hodín:

Základné vstupné                                                                                                    4  €/ 1 osoba

4. Lektorovanie mimo otváracích hodín:

v slovenskom jazyku (min. 10 návštevníkov)                                                        3  €/hod.

v cudzom jazyku – skupiny (min. 10 návštevníkov)                                          7,50 € /hod.

v cudzom jazyku – jednotlivec                                                                                5  €/hod.

 5. Ďalšie služby:

fotografovanie vystavených exponátov (bez blesku)                                       2 €/ 1 prístroj

* služba môže byť na základe požiadavky majiteľov exponátov z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo z dôvodu autorských práv obmedzená                                                                                      

Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť min. 3 pracovné dni dopredu.

Otváracie hodiny múzea:
pondelok – piatok od 9.30 do 15.00 h, každá prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 15.00 h.