Vstupné a otváracie hodiny

  • Žiaci v školskej skupine    2,00 € alebo 1 kultúrny poukaz/osoba (pedagogický dozor na 15 detí zdarma)

                   Lektorský sprievod a vzdelávacie programy na objednávku

  • v slovenskom jazyku  10 € /skupina
  • v anglickom alebo nemeckom jazyku 15 € /skupina
    objednávky: bratislavskyhrad@snm.sk, tel.: +421220483110, 0915993301

V letnej sezóne od 1. apríla do 30. októbra: 
otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 h posledný vstup o 17.15 h

V zimnej sezóne od 1. novembra do 31. marca:
otvorené denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00 h posledný vstup o 16.15 h