Vstupné a otváracie hodiny

Vstupné školy:
žiaci, študenti (skupina): 1,00 € (1 kultúrny poukaz)
pedagógovia – maximálne tri osoby zdarma
poplatok za vzdelávací program v Objavovni: 8,00 €

vstupné pre všetkých návštevníkov

Otváracie hodiny múzea