Vstupné
Dospelí 5 €
Žiaci, študenti
Dôchodcovia
2,50 €
3 €
Deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ICOM, pracovníci múzeí/galérií SR a ČR, pedagogický dozor Zdarma  Fotografovanie
novomanželov bez sobáša v priestoroch kaštieľa
25,00 €
Fotografovanie
expozície v kaštieli
2,00 €
Lektorský sprievod
v slovenskom a maďarskom jazyku  
10,00 € / skupina
Vzdelávacie programy
múzejná pedagogika, tvorivé dielne, dobové hry
5,00 € / skupina

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.