Vstupné
Dospelí 4 €
Žiaci, študenti, dôchodcovia 2,50 €
Deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ICOM, pracovníkov múzeí/galérií SR a ČR, pedagogický dozor Zdarma  Fotografovanie
novomanželov bez sobáša v priestoroch kaštieľa
25,00 €
Fotografovanie
expozície v kaštieli
2,00 €
Lektorský sprievod
v slovenskom a maďarskom jazyku  
10,00 € / skupina
Vzdelávacie programy
múzejná pedagogika, tvorivé dielne, dobové hry
5,00 € / skupina


Každú prvú nedeľu v mesiaci ponúkame bezplatný vstup pre našich návštevníkov.