Vstupné
Dospelí  3,00 € 
Žiaci, študenti, dôchodcovia 2,00 €
Deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ICOM, pracovníkov múzeí/galérií SR a ČR, pedagogický dozor Zdarma

 

Fotografovanie
expozície v Pamätnom dome
2,00 €
Lektorský sprievod
v slovenskom alebo maďarskom jazyku
10,00 € / skupina
Vzdelávacie programy
múzejná pedagogika, tvorivé dielne, dobové hry
5,00 € / skupina


Každú prvú nedeľu v mesiaci ponúkame bezplatný vstup pre našich návštevníkov.