Vstupné

 
 SNM-MUK oznamuje, že pre rok 2018 je prijímanie kultúrnych poukazov uzavreté.

Základné vstupné /dospelí/:
Galéria Dezidera Millyho
Skanzen
Hlavná expozícia SNM-MUK 

2,00 €
3,00 €
3,00 €

Deti, študenti, dôchodcovia

1,50 €
Školské skupiny (ZŠ a SŠ)

Vstupné do všetkých expozícií:
Základné vstupné
Zľavnené vstupné
(Deti, študenti, dôchodcovia)

Príplatky k vstupnému

Lektorský výklad
Povolenie na amatérske fotografovanie
1,00 € / 1 kultúrny poukaz


6,00 €
3,00 €
5,00 € / skupina
2,00 €
Príležitostné fotografovanie (svadba, narodeniny, a pod.) 20,00 €
Zľava 75 % (zo základého vstupného): deti od 3 do 6 rokov
Zľava 50 % (zo základného vstupného): sprievod ZŤP
Vstupné len na výstavy
 
 

Dospelí

1,00 €

Deti, študenti a dôchodcovia

0,50 €

 
Bezplatný vstup: Deti od 1 do 3 rokov
ZŤP 
Učitelia s platným preukazom ITIC alebo platnou známkou ITIC ako pedagogický dozor pre skupinu žiakov
Exkurzie žiakov z Černobiľskej oblasti Ukrajiny
Oficiálne návštevy
Darcovia zbierkových predmetov SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Vlastníci VIP karty SNM
Vlastníci členského preukazu Zväzu múzeí na Slovensku + ďalšie tri osoby v jeho sprievode
Vlastníci členského preukazu Asociace muzeí a galerií ČR
Vlastníci preukazu zamestnanca Slovenského národného múzea v Bratislave
Vlastníci preukazu zamestnanca Národní muzeum Praha
Pracovníci iných  špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea v Bratislave
Pracovníci SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a ich príbuzní alebo hostia
Držitelia členských preukazov ICOMOS, ICOM, UNESCO
Klienti Diagnostického centra v Bratislave - Záhorskej Bystrici