Vybudovanie Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre

Foto Katarína Bitter Gavorníková

 

Otvorenie Múzea slovenskej keramickej plastiky

18. máj 2012 o 15.00 hod. 

Modra, Kukučínova 15.

Úvodná výstava

Keramické dedičstvo - západoslovenská fajansa z Rakúskeho národopisného múzea vo Viedni,

kurátorka výstavy dr. Claudia Peschel-Wacha v spolupráci s dr. Martou Pastierikovou.

Potrvá do 19. augusta 2012

 

 

 

November 2011:

Kontrola predstaviteľov STS vo Viedni na mieste dňa 24. 8. 2011

August 2011:

Pôvodný stav, marec 2011:

Spustenie rekonštrukcie starého vinohradníckeho domu v Modre pre Múzeum slovenskej keramickej plastiky, marec 2011.

Objekt vinohradníckeho domu bude pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Bratislave prebudovaný na účely nového Múzea slovenskej keramickej plastiky. Po otvorení bude tvoriť jeden celok spoločne s Galériou Ignáca Bizmayera.

 

Priebeh budovania si môžete pozrieť v galérii tu: http://www.snm.sk/?galerie&galeria=obnova-objektu-muzea-slovenskej-keramickej-plastiky-v-modre