Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2017

  

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelili po dvadsiaty siedmy raz spomedzi 129 nominačných návrhov prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok 2017 v desiatich kategóriách. Ocenenia prevezmú laureáti v rámci slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 v Slovenskej republike v Nitrianskej galérii (bývalý Župný dom) na Župnom námestí č. 3 v Nitre 7. septembra 2018 o 14.00 h. 

Pozvánka (PDF, 1,9 MB) 

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2017 získali v jednotlivých kategóriách:

OBJAV - NÁLEZ
Milan Horňák, Janka Stehlíková, Andrej Žitňan a Via Magna s. r. o. za archeologický výskum pohrebiska z obdobia avarského kaganátu v Podunajských Biskupiciach 

AKVIZÍCIA 
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci za akvizíciu 760 sklárskych výrobkov zo zaniknutých novohradských sklární 

EXPOZÍCIA 
Boris Astaloš, Andrej Bendík, Stanislav Očka, Vladimír Straka, Matej Žiak, Martin Kubina, Peter Liška, Alžbeta Lišková, Peter Masár, Dušan Veverka, Eva Králiková, Mária Halmová, Pavel Choma a Slovenské národné múzeum v Martine za expozície Príroda Turca a Kmetianum v SNM Martin-Múzeu Andreja Kmeťa 

VÝSTAVA 
Jana Švantnerová, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Slovenská národná galéria v Bratislave za výstavu Leopold Horovitz (1838 – 1917). Stratený – Nájdený 

PUBLIKÁCIA 
Magdaléna Janovská a Vladimír Olejník (zost.), Peter Glos, Peter Harčar, Mária Novotná, Ľubor Suchý, Marián Uličný, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie a Štúdio J+J, s. r. o. Levoča za publikáciu Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule 

MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ – PERIODIKÁ 
Pavol Ižvolt a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky za publikáciu Údržba historických stavieb. Príručka pre preventívnu údržbu nehnuteľných pamiatok – skúsenosti z projektu Pro Monumenta 

OBNOVA – ADAPTÁCIA 
Rímskokatolícky farský úrad Banská Belá za obnovu veže Kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu v Banskej Belej 

REŠTAUROVANIE 
Barbara Davidson, Anna Gregorová, Zuzana Jakabová, Marica Ďuricová, Jana Luková a Galéria mesta Bratislavy za reštaurovanie obrazu neznámeho autora Mária ochrankyňa padlých a mŕtvych (Kráľovná anjelov) z rokov 1700 – 1750

AKCIA – PODUJATIE – DLHODOBÉ PROJEKTY 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik za dlhodobý projekt Významné lesnícke miesta na Slovensku 

FILM – VIDEO – AUDIO - MULTIMÉDIÁ – INTERNET 
Soňa G. Lutherová, Rozhlas a televízia Slovenska, AH production, s. r. o. a Slovenský filmový ústav za dokumentárny film Zatopené