Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2020

 

 

Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po tridsiaty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Redakčná rada spomedzi 127 nominovaných projektov vybrala 18 projektov, z ktorých hlasovaním určila nositeľov 7 výročných cien. V kategórii Podujatie sa vzhľadom na epidemickú situáciu v roku 2020 cena neudelila. Nižšie si môžete pozrieť záznam z galavečera udeľovania ocenení i rozhovory so zástupcami projektov ocenených Výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020. Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 získali v jednotlivých kategóriách: 

Objav – nález – akvizícia

  • Michal Pleidel, Tomáš Kružlík, Andrej Krchňák a združenie Restau.Art v spolupráci s Petrom Kvasňákom, Janou Pieckovou, Karolom Ďurianom, farnosťou sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a Krajským pamiatkovým úradom Žilina za objav kamenného pastofória v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne.
  • Mária Hudáková a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Dominikom Repkom, Martinom Furmanom, Matúšom Hudákom, Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Krajským pamiatkovým úradom Žilina a spoločnosťou Archeológia Spiš, s. r. o., za nález keltskej bronzovej sošky so zlatými očami.

Expozícia – výstava

  • Katarína Nádaská, Jozef Tušan, Richard Tomory a Východoslovenská galéria v spolupráci s Rádom premonštrátov – Opátstvom Jasov za výstavu Umením a slovom. Kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove.

Publikácia

  • Klára Komorová, Ľubomír Jankovič a Slovenská národná knižnica v Martine za publikáciu Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice.

Obnova – adaptácia

  • Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár, Bouda Masár Architekti, s. r. o., Pradiareň 1900, s. r. o., v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava za projekt Pradiareň 1900.

Reštaurovanie

  • Peter Koreň, Juraj Gregorek, Lenka Megyeši Ďurčeková a Krajský pamiatkový úrad Prešov, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa za reštaurovanie barokových nástenných malieb z roku 1732 v bočnej kaplnke rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.

Audiovízia – multimédiá

  • Erik Praus, Peter Kováč, David Kollár, Memory film, s. r. o., a Rozhlas a televízia Slovenska za film Fantastický stredovek.

Pozvánka (PDF, 1,1 MB) 

Pozrite si záznam zo slávnostného odovzdávania výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020. Ocenili sme aktivity v šiestich rozličných sférach ochrany, prezentácie a propagácie kultúrneho dedičstva na Slovensku. Zoznámte sa s významnými archeologickými objavmi, zaujímavými akvizíciami, kvalitnými výstavami či projektmi reštaurovania kultúrnych pamiatok, ale aj s obnovami historických stavieb a audiovizuálnymi projektmi. 

Slávnostný galavečer z odovzdávania Výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 

Prinášame vám krátke rozhovory so zástupcami projektov ocenených Výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020. Dozviete sa v nich viac o genéze i realizácii úspešných počinov v oblasti kultúrneho dedičstva na Slovensku a o ich ďalšom osude. 

Rozhovory so zástupcami projektov ocenených Výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020