Výskum v jednotlivých múzeách SNM


Podmienky výskumu archívnych dokumentov v Archíve SNM, v jeho pobočkách a registratúrnych strediskách upravuje Bádateľský poriadok Archívu SNM.

Prezenčné sprístupňovanie zbierkových predmetov v priestoroch jednotlivých špecializovaných múzeí SNM upravuje Bádateľský poriadok prispôsobený možnostiam múzea.

Ďalšie informácie pre bádateľov nájdete na stránkach špecializovaných múzeí SNM a Archívu SNM.