Rómovia na Slovensku po roku 1989

od 13. 12. 2010 do 10. 1. 2011

Výstava informuje o najdôležitejších politicko-spoločenských zmenách týkajúcich sa rómskeho etnika po roku 1989. Informácie sú zhrnuté do 8 oblastí: politika, sociálna oblasť a zdravie, vzdelávanie, bývanie, menšinová politika a kultúra, neziskový sektor a cirkvi, diskriminácia a rodová rovnosť a obraz Rómov na verejnosti. Výstava v slovenskom, anglickom a rómskom jazyku pripravilo občianske združenie In Minorita / Bratislava a občianske združenie Romano Kher / Bratislava.