Informácie pre návštevníkov

Prístup do objektu pre osoby ZŤP:
Ku všetkým expozíciám a výstavám múzea je bezbariérový prístup.