Kontakty

Kontakt:

Silvester Derzsi
e-mail: derzsi@snm.sk

telefón: +421 2 204 69 268, +421 917 908 317

Sídlo múzea: 
SNM – Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova 16
P.O.BOX 13 
811 06 Bratislava 16