O múzeu

Na mieste Výstavného pavilónu Podhradie, tak ako ho poznáme v dnešnej podobe, stával gotický prízemný jednotraktový dom zo 14.-15. storočia. V 17. storočí naň nadstavali ďalšie poschodie a rozšírili ho. Neskôr, v 18. storočí, vo vlastníctve rodiny Wittmannovej bol modernizovaný a stal sa vyhľadávaným podhradským hostincom „K hadovi“. Ďalšími majiteľmi boli Gastorferovci, od roku 1850 Ján Parsdorfer a v roku 1880 J. L. Wanitschek. Na prízemí spodnej časti boli zriadené obchodné miestnosti, ostatné priestory a zadné krídlo sa využívali ako nájomné byty.

V 60. rokoch 20. storočia dom zdemolovali. Nanovo ho postavili 2003 – 2005. V súčasnosti priestory ako výstavné využíva Slovenské národné múzeum.