Škola v múzeu

Škola v múzeu je súbor špeciálnych aktivít a programov, ktorých cieľom je čo najlepšie sprístupniť výstavy, expozície a činnosť návštevníkom. Aktivity stavajú na špecifikách poznávania v múzeu, neformálnosti prostredia a snahe vytvoriť pre deti a mladých ľudí priestor na hru, interakciu, experiment, zábavu a diskusiu. Program umožňuje aktívne poznávanie a učenie sa priamou skúsenosťou, podporuje zvedavosť, bádateľský postoj a vôľu skúmať, ako veci okolo nás fungujú. Učiteľom program pomáha oživiť a zatraktívniť vyučovací proces, prehĺbiť vedomosti žiakov a študentov.

 

Oddelenie múzejnej pedagogiky organizuje:
• vzdelávacie programy
• aktivity pre pedagógov
• lektorské sprievody
• tvorivé dielne k aktuálnym výstavám

 

Kontakt
e-mail: dominik.hrdy@snm.sk
telefón: 02/204 91 238