Expozície

Vo Výstavnom pavilóne Podhradie sa nachádzajú stále expozície Archeologického múzea.