Múzeum k vám domov / Gauguinove drevoryty / SNM – HM


Na dnes sme vybrali predmet(y) z aktuálnej výstavy Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Predstavujeme vám online... 

V súčasnosti medzi najcennejšie exponáty inštalované v SNM – Historickom múzeu patrí súbor drevorytov, ktoré vytvoril Eugène Henri Paul Gauguin (1848 - 1903). Svetoznámy predstaviteľ postimpresionizmu pôsobil istý čas na Tahiti. Ostrov navštívil aj Štefánik v súvislosti s pozorovaním zatmenia slnka. Poučený o pobytoch Gauguina hľadal na ostrove stopy slávneho umelca. V príbytkoch domorodcov, v plote dvora, sa mu podarilo objaviť súbor jedenástich drevorytov francúzskeho umelca. Ich námety sú inšpirované oslavou „slnka a tela". Štefánik Gauguinove dielo úspešne získal a previezol späť do Európy. Zreštauroval ich Štefánikov priateľ František T. Šimon. Na Slovensku sú Gauguinove drevoryty prezentované vôbec po prvýkrát, ich odtlačky (novotlače) vlastnia viaceré slovenské múzeá a galérie. 

Výstava venovaná Štefánikovi je situovaná v priestoroch Rytierskej siene Bratislavského hradu, kde bola slávnostne podpísaná Ústava SR. Preto si ešte pripomeňme jeden zo Štefánikových výrokov o demokracii: „Demokracia, to znamená myslieť driev než jednáš, tým nepoškodzuješ bližného, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu..." 

Do skorého videnia v múzeu. 

Viac príspevkov sledujte na fb SNM – Historického múzea
#muzeumkvamdomov

Text a foto: SNM – Historické múzeum