Vzdelávacia aktivita ZŠ a SŠ


Slovenské národné múzeum a Národní muzeum pripravili v rámci pripravovanej spoločnej Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy jedinečný súťažný vzdelávací projekt

100 rokov Československa v našej škole
"Rozprávame rodinné príbehy"

Žiaci budú odhaľovať príbehy na prvý pohľad obyčajných predmetov z obdobia spoločného štátu Slovákov a Čechov, ako aj osudy ich majiteľov. Prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi v rodine či medzi známymi zistia zaujímavé informácie o tom, ako sa vtedy žilo a odhalia takmer zabudnuté rodinné príhody. Výsledky svojho bádania potom predstavia na výstave usporiadanej priamo vo svojej škole. Porota zložená z členov autorského tímu Česko-slovenskej a Slovensko českej výstavy vyberie zo školských kolektívov zapojených do súťaže víťazov. Výhrou je dvojdňový zájazd so zaujímavým programom na Česko-slovenskú a Slovensko-českú výstavu do Bratislavy. Výsledné fotografie školskej výstavy s krátkou anotáciou školy nahrajú na webové stránky Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy do 31. januára 2018.

Informácie ako prihlásiť svoju školu a všetky materiály nájdete www.cesko-slovensko.eu