Vzdelávacie materiály

Hradný Záhadník
2. – 4. ročník ZŠ
dĺžka programu: 40 min.
nadväzuje na učebné osnovy: vlastiveda
Čaká na vás riešenie siedmich záhad hradu Červený Kameň. Napríklad, prečo je na fontáne na nádvorí jeleň? Odkiaľ brali obyvatelia hradu pitnú vodu? Ako vyzeral zbúraný starý hrad? Na čo slúžili otvory v múroch bášt? Aké stromy tvoria aleje v predhradí? S pomocou pracovného listu, ktorý kúpite v hradnej pokladnici, deti hľadajú správne odpovede na nádvorí a v predhradí. Keďže program prebieha aj v exteriéri, jeho realizácia je podmienená vhodným počasím. Je tiež potrebné, aby deti boli vhodne oblečené a aby mali so sebou pero či ceruzku.
Od roku 2014 tento pracovný list slúži ako didaktická pomôcka k vzdelávacieho programu Život na hrade. Vďaka podpore Nadácie Poštovej banky, ktorá finančne podporila dotlač tohto pracovného listu, je na požiadanie voľne dostupný v hradnej pokladni všetkým žiakom. Keďže sa riešenie úloh v pracovnom liste viaže na areál hradu, je potrebné si na jeho vypracovanie vyhradiť dostatok času po absolvovaní prehliadky.