Vzdelávacie programy

Propagačný bulletin 2019 na stiahnutie (PDF, 50,5 MB)

Príručka "Letom stredovekom" na stiahnutie (PDF, 8,9 MB)

 

NOVINKA

Dotkni sa stredoveku
Interaktívna výstava vás prenesie do 13. storočia, do doby, kedy bol pravdepodobne hrad Modrý Kameň postavený, a odkedy sa píše história jeho majiteľov, Balašovcov. Zameriava sa na tzv. "dejiny každodennosti". Prezentuje bežný život na menších šľachtických hradoch v tomto období, spoznáte život šľachty, detí, služobníctva aj vojenstva na hrade. Dozviete sa, čo bežne robievali, ako sa obliekali, zabávali, čo jedli a pod. Vďaka "Hands-on" metóde sa môžete všetkých vystavených replík a kópií dotýkať, vyskúšať si ich, obliecť si ich, odfotiť sa s nimi. Viac informácií tu.

BÁBKY
Bábkarské tvorivé dielne – Bábková hra
Tvorivá dielňa zameraná na hru s bábkami v rôznych typoch bábkového divadla, 60 min.
V tomto programe žiaci spoznávajú rôzne typy bábok – marionety, maňušky, javajky, tieňové bábky, aj bábky improvizované. Dozvedia sa o spôsobe ich ovládania, prezradíme aj niekoľko bábkových trikov či tajomstvá zvukových a svetelných efektov. V rôznych bábkových scénach si potom nacvičujú krátke bábkové hry, s ktorými sa predstavia pred svojimi spolužiakmi.

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková dielňa
Tvorivé dielne zamerané na výrobu bábok, 60 min.
Tvorivé dielne, v ktorých sa žiaci oboznamujú s materiálmi a technikami tvorby bábok a skúšajú ich vytvárať podľa vlastných predstáv. Zhotoviť si môžu jednoduché papierové plošné bábky, prstové bábky, textilné maňušky, kašírované hlavy, papierové marionety, improvizované bábky alebo jednoduché krabicové bábkové divadlo. Pre starších žiakov je možnosť vyskúšať si techniku odlievania hláv a končatín, alebo vypiľovania plošných bábok a bábkových kulís.

 

HISTÓRIA

Stretnutie s dávnymi obyvateľmi hradu – Stretneme sa v stredoveku
Animačný program o bežnom živote na stredovekých hradoch, 60 min.
Žiaci pracujú pod vedením lektora v štyroch skupinách – šľachta, služobníci, vojaci a deti na stredovekom hrade. Skúmajú vývoj bytovej kultúry týchto obyvateľov hradu a ich bežný život. V závere programu sa sami stávajú obyvateľmi hradu a vytvoria živý obraz bežného stredovekého života. Program využíva repliky zbraní, dobového oblečenia a bežne používaných nástrojov.

 

Tajomný hrad Modrý Kameň
Animačný program a tvorivá dielňa, 45 min.
Špeciálny výklad histórie hradu poukazuje na jeho stavebný a architektonický vývoj od 13. storočia po súčasnosť. Predstavuje typické premeny hradov na našom území od jednoduchých obytných veží cez honosné paláce až po novodobé kaštiele. Zameriava sa aj na tajomné miesta v histórii hradu Modrý Kameň, ktoré majú vzbudiť v žiakoch fantáziu pri vlastnej tvorbe. Program je možné doplniť o tvorivú dielňu, v ktorej môžu deti prostredníctvom rôznych výtvarných techník (kresba, maľba, modelovanie, koláž a pod.) doplniť neobjasnené čriepky z histórie hradu, najmä niekdajšiu podobu gotického hradu, obliehanie Turkami, únikové chodby či výstavbu vonkajšieho opevnenia. Pre stredné školy sú k dispozícii pracovné listy, s ktorými je možné ďalej samostatne pracovať, napríklad na vrchole blízkej Kalvárie.

Na čo nám je múzeum?
Špeciálna prehliadka predstaví prácu múzea, ktorú bežný návštevník neuvidí, 35 min.
Cieľom vzdelávacieho programu je priblížiť žiakom a študentom prácu a poslanie múzea. Formou názornej ukážky umožňuje oboznámiť sa s múzejníckou prácou na jednotlivých oddeleniach. Študenti si vyskúšajú prácu kurátora, dokumentátora, kustóda, konzervátora či propagačného manažéra. Spoznávajú tak význam múzea ako inštitúcie uchovávajúcej originálne artefakty pre budúce generácie. V programe uvidíte viaceré originálne predmety, materiály a nástroje používané múzejníkmi, ako aj fiktívne historické pramene. Žiaci si nakoniec odnesú aj pracovný list so spoločenskou hrou. Program je vhodný najmä pre 5. ročník ZŠ, prispôsobiť sa však dá aj iným vekovým kategóriám.

 

HRAČKY

Hračkovisko
Voľná hra v herni, 30 min.
Prehliadku stálych expozícií hračiek je možné spojiť s hrou. Deti sa môžu pohrať v herni múzea a sami si vyskúšať hračky „svojich rodičov“. Herňu sme zriadili pre všetky deti, ktoré sa chcú hrať.

 

Tajomstvo hračiek
Edukačný program s pracovnými listami venovaný vývoju detskej hračky, 30 min.
Žiaci si v herni vyberú jednu zo súčasných hračiek a v expozícii nájdu jej staršieho „dvojníka“. Sami následne dedukujú zmeny v spôsobe výroby hračiek, v použitých materiáloch a vo funkcii hračiek v rôznych historických etapách. Spolu s lektorom ďalej skúmajú zmeny v chápaní hračky a jej významu pre spoločnosť.

PODUJATIA

Stredoveký deň detí
Deň plný dobových hier, úloh, tajomstiev i zážitkov
Termín: 29. mája - 31. mája 2019, 90 min.
Každoročné podujatie sa koná pri príležitosti Dňa detí. Hrad sa vráti do svojich najslávnejších dôb a žiaci sa stanú rytiermi a šľachtičnými, ktorí pod zástavou svojho rytierskeho rádu zápasia s Turkami, drakmi alebo inými nepriateľmi, aby zachránili princeznú či mladého grófa. Úlohy sú tajomné aj strašidelné, deti si vyskúšajú dobové hry, skúšky obratnosti, odvahy aj tímovej spolupráce. Po úspešnom zvládnutí úloh budú pasovaní za rytierov a šľachtičné svojho rádu.
Program je striktne časovaný, svoju návštevu je nutné zabezpečiť v dostatočnom predstihu.

 

PUBLIKÁCIE

Jaroslav Hanko: Taký obyčajný život ... v stredoveku
Brožúra pojednáva o štyroch spoločenských vrstvách (šľachta, vojenstvo, deti a služobníctvo), ktoré spolu žili na malých súkromných hradoch, akým bol hrad Modrý Kameň v 13. - 15. storočí. Predstavuje podstatné spoločenské zmeny, ktoré sa udiali vo vrcholnom stredoveku a porovnáva ich s bežným životom, ktorý mohli zažívať Balašovci na Modrom Kameni. Brožúra je určená predovšetkým učiteľom dejepisu a regionálnej výchovy na základných školách, ako aj pre ich žiakov. Vydanie podporila Nadácia Poštovej Banky v rámci vzdelávaciemu projektu "Dotkni sa stredoveku". Formát A5, 48 strán.
Cena: 4,50 €

 

Letom stredovekom
Metodická príručka k rovnomennému vzdelávaciemu projektu je predovšetkým určená pedagógom, ktorí vyučujú dejepis prípadne informatiku na základných školách. Projekt je zameraný na správne a zmysluplné využívanie internetu pri bádaní o stredoveku. Žiaci sa pomocou praktických cvičení učia vyhľadávať informácie na internete, overovať si ich autora, overujú si stránky, na ktorých sú texty publikované a spracúvajú referáty o bežnom živote obyvateľov hradu v období vrcholného stredoveku. Príručka tiež predstavuje druhú časť projektu, kedy sa škola zúčastňuje špeciálnej "hodiny dejepisu" priamo na hrade Modrý Kameň a žiaci sa pomocou rekvizít, replík a kostýmov stávajú hradnými obyvateľmi. Príručka je voľne šíriteľný materiál (pre podrobnosti viď tiráž) a stiahnuť si ju môžete tu (PDF, 8,9 MB)(PDF, 8,9 MB).

 

Modrý Kamienok
Detský sprievodca expozíciami bábok, hračiek a histórie hradu
Žiaci pri prehliadke expozícií vypĺňajú pracovné listy s rôznymi úlohami. Po prehliadke získajú doplnkovú časť pracovného listu, jeho prednú stranu. Ich odpovede sa tak stávajú súčasťou lektorského výkladu, deti sú jeho spolutvorcami. Pracovné dvojlisty sú pripravené pre každú expozíciu a pomôžu tak deťom lepšie si zapamätať informácie o rôznych častiach múzea. Navyše, žiaci rozdelení do skupín podľa jednotlivých expozícií sa po absolvovaní programu môžu navzájom sprevádzať.
Cena: 3,50 €

 

Kolektív múzejných pedagógov SNM: U nás doma...
Rodinný sprievodca po hradoch a zámkoch SNM. 2009.
Zaujímavá skladačka voľných listov, ktoré slúžia ako sprievodcovia po deviatich hradoch, zámkoch a kaštieľoch v správe SNM. Svoje detstvo v týchto panovníckych sídlach opisujú skutoční obyvatelia vo veku, keď boli ešte deťmi. Autori sa opierali o historické pramene. O živote na hrade Modrý Kameň v atmosfére strachu z tureckého útoku v polovici 16. storočia rozpráva 14-ročný Valentín Balaša, neskorší významný predstaviteľ renesančnej poézie. O živote na hrade Červený Kameň v roku 1600 hovorí 10-ročný Paľko Pálfi, budúci palatín, medzi svadobnými prípravami na Bojnickom hrade pobieha 7-ročná Agnes Turzová a pod. Autori nechali priestor aj na poznámky používateľov tohto sprievodcu, ktorý zohľadňuje ich vek a zbytočne nezaťažuje encyklopedickými vedomosťami.
Cena: Zakladač s manuálom a jedným pracovným listom o hrade Modrý Kameň je možné zakúpiť za 4 € (ostatné získate zdarma pri návšteve ďalších historických objektov SNM).
Samostatne predajný pracovný list o hrade Modrý Kameň stojí 1 €.

 

 

LEKTORSKÉ VÝKLADY

 

Archeologické nálezy Poiplia
Špeciálny lektorský výklad, 60 min.
Vzdelávací program spojený s možnosťou realizovať vyučovacie hodiny dejepisu. Žiaci najprv absolvujú odborný výklad v archeologickej expozícii, výklad histórie a prehliadku hradnej bašty s výhľadom na okolité lokality výskytu slovanských hradísk. Potom sa rozdelia do skupín a formou vedomostného kvízu odpovedajú na otázky týkajúce sa výkladu. Cieľom programu je vzbudiť v žiakoch zdravú bádateľskú zvedavosť, overiť ich vedomosti a schopnosti zapamätať si nové informácie. Program je prepojený s hľadaním indícií, ktoré vedú k rozlúšteniu vedomostného kvízu.

   

Informácie o rezervácii programov

Fotogaléria vzdelávacích programov SNM - MBKH hradu Modrý Kameň