Vzdelávacie programy

PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Život na hrade Krásna Hôrka
špecializovaná prehliadka vybraných častí expozície hradu Krásna Hôrka
pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ
Trvanie prehliadky: 50-60 minút (vrátane návštevy delovej terasy)
Detský návštevník sa v rámci upravenej prehliadky expozície dozvie, ako sa vyvíjal hrad v jednotlivých storočiach, čím sa zaoberali, akým nebezpečenstvám a nástrahám museli obyvatelia hradu a podhradia odolávať.

Prechádzka dejinami umenia
špecializovaná prehliadka po vybraných častiach expozície hradu Krásna Hôrka a kaštieľa Betliar
pre žiakov II. stupňa ZŠ
Trvanie prehliadky: 60 minút resp. podľa požiadaviek pedagógov
Žiaci sa priamo v expozícii hradu Krásna Hôrka alebo kaštieľa Betliar oboznámia s významom umenia pre človeka, druhmi umenia, s dôrazom na najzaujímavejšie ukážky diel výtvarného umenia.

Európa v 19. storočí – umenie a životný štýl
prednáška pre žiakov II. stupňa ZŠ
Trvanie programu: 45 minút resp. podľa požiadaviek pedagógov
Program je zameraný na predstavenie najvýznamnejších európskych veľkomiest, historických súvislostí a ich odrazu v živote a bytovej kultúry šľachty na ukážke expozície kaštieľa Betliar so zreteľom na najzaujímavejšie zbierkové predmety z obdobia 19. storočia. Prednáška je realizovateľná priamo v expozíciách múzeách aj v školách.

Brko, pečať, pergamen
prednáška pre žiakov II. stupňa ZŠ
Trvanie programu: 45 minút
Cieľom programu je predstaviť jednotlivé odbory pomocných vied historických, ich úlohu v historickom výskume na príkladoch z vlastnej praxe. Program je možné realizovať priamo v jednotlivých expozíciách, aj v školách.

Historický park okolo kaštieľa v Betliari
odborná prehliadka formou pochôdzky v areáli historického parku okolo kaštieľa v Betliari
Trvanie programu: 60 minút
Odborná prehliadka je zameraná na získanie všeobecných poznatkov v oblasti histórie a správy zelene, záhradnej a krajinnej architektúry, realizácií a údržieb s cieľom spoznávania a potreby zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva 57 hektárového parku okolo kaštieľa v Betliari.

PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE STREDNÉ ŠKOLY

Od gotiky k historizmu
prednáška spojená s prehliadkou časti expozície kaštieľa v Betliari a hradu Krásna Hôrka
Trvanie programu: 45 minút, alebo podľa požiadaviek vyučujúcich
Špecializovaná prehliadka expozície kaštieľa spojená s prednáškou o vývoji jednotlivých umeleckých slohov – ukážok na príklade stavebného vývoja kaštieľa v Betliari, historického nábytku a zbierkach galerijného charakteru.

Dedičstvo Andrássyovcov
špecializovaná prehliadka častí expozícií hradu Krásna Hôrka a kaštieľa Betliar
Trvanie programu: 60 minút
Prehliadka expozícií s výkladom prispôsobeným príslušnej vekovej kategórii s dôrazom na mimoriadnu umelecko-historickú hodnotu zariadenia a jeho ochranu.

Historický park okolo kaštieľa v Betliari
odborná prehliadka formou pochôdzky v areáli historického parku okolo kaštieľa v Betliari.
Trvanie programu: 60 minút
Odborná prehliadka je zameraná na získanie všeobecných poznatkov v oblasti histórie a správy zelene, záhradnej a krajinnej architektúry, realizácií a údržieb s cieľom spoznávania a potreby zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva 57 hektárového parku okolo kaštieľa v Betliari.

Informácie o rezervácii programu
Záujem o vzdelávacie programy, pochôdzky v areáli parku kaštieľa s odborným výkladom je potrebné nahlásiť minimálne týždeň vopred v čase od 8.00 hod do 14.00 hod. v pracovných dňoch. Minimálny počet žiakov: 15, maximálny počet žiakov: 30

Kontakt

Vzdelávacie programy v expozíciách:
Mgr. Silvia Lörinčíková a Mgr. Katarína Takácsová

Vzdelávacie programy v parku kaštieľa:
Ing. Nagyová Brigita

SNM-Múzeum Betliar
Kaštieľna č. 6,
049 21 Betliar

E-mail: lorincikova@snm.sk; takacsova@snm.sk; nagyova@snm.sk
Tel. číslo: +421(58)7983118
Webová stránka: www.snm.sk

Informácie o vstupnom a otváracích hodinách
Poplatok za vzdelávací program – za 1 vyučovaciu hodinu 1 kultúrny poukaz, za každú začatú vyučovaciu hodinu ďalší kultúrny poukaz.
Otváracie hodiny: denne okrem pondelka, v období: máj až september: 9.30 – 17.30, v mesiacoch apríl a október: 9.30 – 16.30, november až marec: 9.30 – 14.00

Ako sa k nám dostanete / servis / čo ešte múzeum ponúka Kaštieľ Betliar: autobusom - smer Dobšiná a Poprad, zo zastávky Betliar cca 350 m na parkovisko pred areálom kaštieľa. Hrad Krásna Hôrka: autobusom – smer Košice, zo zastávky Krásnohorské Podhradie (pri hlavnej ceste) cca 2 500 m na parkovisko pod hradom, z parkoviska pešia cesta priamo na hrad trvá cca 10 minút. Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí – smer Rožňava – Košice, zo zastávky v Krásnohorskom Podhradí (pri hlavnej ceste) cca 1 200 m V pokladniach je možnosť zakúpenia pracovných listov Život v kaštieli Betliar a Hravý hrad (obidva v slovenskom i maďarskom jazyku), Módne hity minulosti a sprievodcu historickým parkom pod názvom Veselé chodníčky betliarskym parkom. Rovnako si u nás môžete doplniť svoju zbierku sprievodcov po hradných múzeách pod názvom U nás doma.