Vzdelávacie programy

PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY  

Čarovný príbeh pána Bartolomeja
detská prehliadka zámku
september  – jún: na objednávku
dĺžka programu: 75 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20 – 30
Čarovný príbeh pána Bartolomeja je prechádzka expozíciou múzea v spoločnosti bábky pána Bartolomeja, ktorý detským návštevníkom predstaví život v zámku v minulosti. Na príbehu malej slečny Agnes Turzovej spoločne s deťmi porovnáva život v období renesancie a v súčasnosti.

Program je možné po úprave realizovať aj pre základné školy
(1. až 3. ročník).


PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY  

Hra na minulosť
detská prehliadka zámku
september – jún: na objednávku
dĺžka programu: 75 min.
optimálny počet osôb v skupine: 30 – 40
nadväzuje na učebné osnovy: vlastiveda, dejepis

Hra na minulosť je prehliadka expozície, počas ktorej slúžka Betka za pomoci starých zabudnutých kufríkov pomáha deťom odhaľovať minulosť a spoznávať bývalých majiteľov zámku.
Vhodné pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ.


Informácie o rezervácii programu

Programy je potrebné si objednať telefonicky alebo e-mailom minimálne 3 pracovné dni vopred. Dĺžku jednotlivých programov je možné prispôsobiť požiadavkám pedagógov a veku žiakov.
Kontakt: Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom 
Múzeum Bojnice Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
rezervacie@bojnicecastle.sk
046/5430 624, 633
www.bojnicecastle.sk


V mesiacoch júl - august každý pracovný deň ponúkame návštevníkom možnosť zúčastniť sa na detských prehliadkach bez potreby rezervácie a to nasledovne:
- Čarovný príbeh pána Bartolomeja o 10:00 h
- Hra na minulosť o 15:00 h.


Informácie o vstupnom a otváracích hodinách


Vstupné

Dospelý                               8,00 €
Dieťa od 6 do 15 rokov    4,00 €
Dieťa od 3 do 6 rokov      1,00 €
Pedagogický dozor 1 osoba (skupina nad 15 detí): zdarma
Poplatok za vzdelávací program (ak ho vyberáte): nie

Otváracie hodiny múzea:

V mesiaci máj je múzeum otvorené denne okrem pondelka od 10:00 do 17:00 h.
V období od 1. júna do 30. septembra je múzeum otvorené denne od 9:00 do 17:00 h.

V období od 1. októbra do 30. apríla je múzeum otvorené denne okrem pondelka od 10:00 do 15:00 h.

Prestávka: 12:00 – 12:30 h.

Zámocký okruh sa otvára na začiatku otváracích hodín múzea a zatvára na konci otváracích hodín múzea. Posledný vstup na prehliadku Zámockého okruhu je možný v čase ukončenia otváracích hodín a trvá následne približne 75 minút, teda končí sa 75 minút po skončení otváracích hodín.

Galerijný okruh sa otvára na začiatku otváracích hodín múzea a zatvára na konci otváracích hodín múzea. Posledný odporúčaný vstup je hodinu pred ukončením otváracích hodín.