Vzdelávacie programy

Programy pre materské školy

Čo nájdeme na dvore aj v komore

Vzdelávací program, realizovaný formou interaktívnej prehliadky expozície MSD s využitím objektového a zážitkového učenia.
Detskí návštevníci sa dozvedia, ako ľudia kedysi spávali, kde mali uložené šaty, čo je komora, dvor, čo je uložené v humne a pod. Zoznámia sa s niektorými domácimi zvieratami i rastlinami, ktoré sprevádzali ľudí v minulosti v gazdovstve, vyskúšajú si činnosti, ktoré sa vykonávali v gazdovstve. (napr. mlátenie obilia cepmi, trepanie ľanu, mletie obilia na žarnove).

Program sa realizuje počas celého roka s výnimkou mesiacov máj a jún:
- počas vyučovania (9:00 – 14:00). na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu
- po vyučovaní ako voľnočasový krúžok – vhodné pre školské kluby, školy v prírode, letné tábory na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu

Dĺžka programu: 50 min.
Optimálny počet osôb v skupine: 20
Poplatok za vzdelávací program: 2,00 €
pedagogický dozor má vstup voľný

V prípade väčšej skupiny (napr. 40 detí) je možné skupinu rozdeliť na 2 časti. Jedna skupina absolvuje vybraný program, druhá skupina prehliadku expozície MSD v sprievode lektora, po hodine sa skupiny navzájom vymenia. Celý program v tejto forme trvá približne 2 hodiny. Poplatok za program s prehliadkou expozície je 3,50 € (2,00 € za vzdelávací program + 1,50 € za prehliadku expozície s lektorom).

Objednávky: Ing. Jaroslava Ďurdíková,
jaroslava.durdikova@snm.sk, tel. 043/245 81 15, 0908 615 067


Ako bolo voľakedy...

Interaktívne rozprávanie s využitím objektového a zážitkového učenia, ktoré súvisia s jednotlivými časťami výročného a pracovného zvykoslovia spojené s tvorivou dielňou, v ktorej si deti vytvoria výrobok, ktorý si zoberú so sebou.

Ako bolo na fašiangy:
Rozprávanie o fašiangových zvykoch, tradičných maskách a ich význame, pričom si niektoré masky vyskúšajú. Za sprievodu jednoduchých rytmických hudobných nástrojov sa žiaci naučia fašiangovú pesničku.
V rámci tvorivej činnosti si vyrobia jednoduchú fašiangovú masku.

Ako bolo na Veľkú noc:

Vítanie jari, predveľkonočné zvyky (vynášanie Moreny, prinášanie letka), tradície počas Veľkej noci, ako to bolo na Juraja.
V tvorivej dielni bude pre deti pripravené zdobenie kraslíc tradičnými technikami (oblepovanie slamou a bavlnkami, zdobenie roztopeným voskom, vyškrabávanie), pletenie vŕbových korbáčov

Ako bolo na jeseň:

Deti sa dozvedia a vyskúšajú si niektoré pracovné činnosti pri zbere a spracovaní úrody, napr. trepanie ľanu, pílenie dreva, krájanie jabĺčok na sušenie, dozvedia sa o spôsobe konzervovania plodín
V tvorivej dielni si deti zhotovia napr. voňavé bylinkové vrecúško, bábiku z makovice, zemiakové pečiatkovanie na textil.

Ako bolo na Vianoce:

Žiaci sa zoznámia s tradičnými zvykmi zimného obdobia, dozvedia sa čo sú stridžie dni, aké boli „ondrejské" praktiky a čary ľúbostnej mágie, ako vyzerali tradičné Vianoce.
V tvorivej dielni si deti zhotovia vianočnú ozdobu z tradičných materiálov (slama, papier, semená rastlín, textil a pod.)

Program sa realizuje počas celého roka.
- počas vyučovania (9:00 – 14:00, na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu
- po vyučovaní ako voľno časový krúžok, vhodné pre školské kluby, školy v prírode, letné tábory na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu

Dĺžka programu: 1,5 – 2 hod.
Optimálny počet osôb v skupine: 20
Poplatok za vzdelávací program: 2,00 €
pedagogický dozor má vstup voľný

V prípade väčšej skupiny (napr. 40 detí) je možné skupinu rozdeliť na 2 časti. Jedna skupina absolvuje vybraný program, druhá skupina prehliadku expozície MSD v sprievode lektora, po hodine sa skupiny navzájom vymenia. Celý program v tejto forme trvá približne 2 hodiny. Poplatok za program s prehliadkou expozície je 3,50 € (2,00 € za vzdelávací program + 1,50 € za prehliadku expozície s lektorom).

Objednávky: Ing. Jaroslava Ďurdíková,
jaroslava.durdikova@snm.sk, tel. 043/245 81 15, 0908 615 067Programy pre základné a špeciálne školy

Čo nájdeme na dvore aj v komore

Vzdelávací program, realizovaný formou interaktívnej prehliadky expozície MSD s využitím objektového a zážitkového učenia.
Detskí návštevníci sa dozvedia, ako ľudia kedysi spávali, kde mali uložené šaty, čo je komora, dvor, čo je uložené v humne a pod. Zoznámia sa s niektorými domácimi zvieratami i rastlinami, ktoré sprevádzali ľudí v minulosti v gazdovstve, vyskúšajú si činnosti, ktoré sa vykonávali v gazdovstve. (napr. mlátenie obilia cepmi, trepanie ľanu, mletie obilia na žarnove).

Program sa realizuje počas celého roka s výnimkou mesiacov máj a jún:
- počas vyučovania (9:00 – 14:00). na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu
- po vyučovaní ako voľnočasový krúžok – vhodné pre školské kluby, školy v prírode, letné tábory na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu

Dĺžka programu: 50 min.
Optimálny počet osôb v skupine: 20
Poplatok za vzdelávací program: 2,00 €
pedagogický dozor má vstup voľný

V prípade väčšej skupiny (napr. 40 detí) je možné skupinu rozdeliť na 2 časti. Jedna skupina absolvuje vybraný program, druhá skupina prehliadku expozície MSD v sprievode lektora, po hodine sa skupiny navzájom vymenia. Celý program v tejto forme trvá približne 2 hodiny. Poplatok za program s prehliadkou expozície je 3,50 € (2,00 € za vzdelávací program + 1,50 € za prehliadku expozície s lektorom).

Objednávky: Ing. Jaroslava Ďurdíková,
jaroslava.durdikova@snm.sk, tel. 043/245 81 15, 0908 615 067


Ako bolo voľakedy...

Interaktívne rozprávanie s využitím objektového a zážitkového učenia, ktoré súvisia s jednotlivými časťami výročného a pracovného zvykoslovia spojené s tvorivou dielňou, v ktorej si deti vytvoria výrobok, ktorý si zoberú so sebou.

Ako bolo na fašiangy:
Rozprávanie o fašiangových zvykoch, tradičných maskách a ich význame, pričom si niektoré masky vyskúšajú. Za sprievodu jednoduchých rytmických hudobných nástrojov sa žiaci naučia fašiangovú pesničku.
V rámci tvorivej činnosti si vyrobia jednoduchú fašiangovú masku.

Ako bolo na Veľkú noc:

Vítanie jari, predveľkonočné zvyky (vynášanie Moreny, prinášanie letka), tradície počas Veľkej noci, ako to bolo na Juraja.
V tvorivej dielni bude pre deti pripravené zdobenie kraslíc tradičnými technikami (oblepovanie slamou a bavlnkami, zdobenie roztopeným voskom, vyškrabávanie), pletenie vŕbových korbáčov

Ako bolo na jeseň:

Deti sa dozvedia a vyskúšajú si niektoré pracovné činnosti pri zbere a spracovaní úrody, napr. trepanie ľanu, pílenie dreva, krájanie jabĺčok na sušenie, dozvedia sa o spôsobe konzervovania plodín
V tvorivej dielni si deti zhotovia napr. voňavé bylinkové vrecúško, bábiku z makovice, zemiakové pečiatkovanie na textil.

Ako bolo na Vianoce:

Žiaci sa zoznámia s tradičnými zvykmi zimného obdobia, dozvedia sa čo sú stridžie dni, aké boli „ondrejské" praktiky a čary ľúbostnej mágie, ako vyzerali tradičné Vianoce.
V tvorivej dielni si deti zhotovia vianočnú ozdobu z tradičných materiálov (slama, papier, semená rastlín, textil a pod.)

Program sa realizuje počas celého roka.
- počas vyučovania (9:00 – 14:00, na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu
- po vyučovaní ako voľno časový krúžok, vhodné pre školské kluby, školy v prírode, letné tábory na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu

Dĺžka programu: 1,5 – 2 hod.
Optimálny počet osôb v skupine: 20
Poplatok za vzdelávací program: 2,00 €
pedagogický dozor má vstup voľný

V prípade väčšej skupiny (napr. 40 detí) je možné skupinu rozdeliť na 2 časti. Jedna skupina absolvuje vybraný program, druhá skupina prehliadku expozície MSD v sprievode lektora, po hodine sa skupiny navzájom vymenia. Celý program v tejto forme trvá približne 2 hodiny. Poplatok za program s prehliadkou expozície je 3,50 € (2,00 € za vzdelávací program + 1,50 € za prehliadku expozície s lektorom).

Objednávky: Ing. Jaroslava Ďurdíková,
jaroslava.durdikova@snm.sk, tel. 043/245 81 15, 0908 615 067Cesta ľanového semienka

Program pre žiakov základných škôl (od tretieho ročníka ZŠ)
Žiaci sa formou rozhovoru a názorných ukážok oboznámia s pracovným náradím a materiálom, ktorý bol potrebný na zhotovenie tkaniny od ľanového semienka po hotové plátno. Formou objektového učenia sa dozvedia, na čo sa jednotlivé tkaniny používali v domácnosti a v hospodárstve. Vyskúšajú si tkanie na tkáčskom stave a naučia sa niektorú jednoduchú techniku tkania, napríklad tkanie na stolových krosnách, na prstoch, na špuľke. Získané poznatky si prehĺbia prostredníctvom pracovného listu a vytvorením vlastného výrobku (koberček, tkanica), ktorý si môžu zobrať so sebou.

Program sa realizuje počas celého roka s výnimkou mesiacov máj a jún:
- počas vyučovania (9:00 – 14:00). na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu.
- po vyučovaní ako voľno časový krúžok, vhodné pre školské kluby, školy v prírode, letné tábory na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu

Dĺžka programu: 90 min.
Optimálny počet osôb v skupine: 15
Poplatok za vzdelávací program: 2,00 €
pedagogický dozor má vstup voľný

V prípade väčšej skupiny (napr. 40 detí) je možné skupinu rozdeliť na 2 časti. Jedna skupina absolvuje vybraný program, druhá skupina absolvuje prehliadku expozície MSD v sprievode lektora, po hodine sa skupiny navzájom vymenia. Celý program v tejto forme trvá približne 2 hodiny. Poplatok za program s prehliadkou expozície je 3,50 € (2,00 € za vzdelávací program + 1,50 € za prehliadku expozície s lektorom).

Objednávky: Ing. Jaroslava Ďurdíková,
jaroslava.durdikova@snm.sk, tel. 043/245 81 15, 0908 615067


Programy pre stredné školy


Cesta ľanového semienka

Program pre žiakov základných škôl (od tretieho ročníka ZŠ)
Žiaci sa formou rozhovoru a názorných ukážok oboznámia s pracovným náradím a materiálom, ktorý bol potrebný na zhotovenie tkaniny od ľanového semienka po hotové plátno. Formou objektového učenia sa dozvedia, na čo sa jednotlivé tkaniny používali v domácnosti a v hospodárstve. Vyskúšajú si tkanie na tkáčskom stave a naučia sa niektorú jednoduchú techniku tkania, napríklad tkanie na stolových krosnách, na prstoch, na špuľke. Získané poznatky si prehĺbia prostredníctvom pracovného listu a vytvorením vlastného výrobku (koberček, tkanica), ktorý si môžu zobrať so sebou.

Program sa realizuje počas celého roka s výnimkou mesiacov máj a jún:
- počas vyučovania (9:00 – 14:00). na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu.
- po vyučovaní ako voľno časový krúžok, vhodné pre školské kluby, školy v prírode, letné tábory na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu

Dĺžka programu: 90 min.
Optimálny počet osôb v skupine: 15
Poplatok za vzdelávací program: 2,00 €
pedagogický dozor má vstup voľný

V prípade väčšej skupiny (napr. 40 detí) je možné skupinu rozdeliť na 2 časti. Jedna skupina absolvuje vybraný program, druhá skupina absolvuje prehliadku expozície MSD v sprievode lektora, po hodine sa skupiny navzájom vymenia. Celý program v tejto forme trvá približne 2 hodiny. Poplatok za program s prehliadkou expozície je 3,50 € (2,00 € za vzdelávací program + 1,50 € za prehliadku expozície s lektorom).

Objednávky: Ing. Jaroslava Ďurdíková,
jaroslava.durdikova@snm.sk, tel. 043/245 81 15, 0908 615067